MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Stránky:
Baumit B20 Suchý betón, 30 kg

Baumit B20 Suchý betón, 30 kg

Baumit Betón B20, 30 kg Striekaný betón s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaný na báze rýchlo tuhnúceho cementu určený na aplikáciu


Info
3.00 €
BAUMIT FixBeton, 25 kg

BAUMIT FixBeton, 25 kg

BAUMIT FixBeton - rýchly betón, 25 kg Suchá rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej


Info
6.00 €
Baumit Flexbeton, 25 kg

Baumit Flexbeton, 25 kg

Baumit FlexBeton, 25 kg Betón na vytvorenie spádovej poterovej vrstvy. Hrúbka 10 - 40 mm. Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN


Info
5.00 €
Baumit WU Beton - Vodonepriepustný betón, 25 kg

Baumit WU Beton - Vodonepriepustný betón, 25 kg

Baumit WU Beton - Vodonepriepustný betón, 25 kg Vodonepriepustný betón triedy C30/37 vhodný na žumpy, vodojemy, žľaby. Vodonepriepustný suchý betón s vysokou


Info
3.80 €
Calmit vápno hasené, 25 kg

Calmit vápno hasené, 25 kg

Calmit vápno hasené, 25 kg Vápenný hydrát sa vyrába hydratáciou vysoko kvalitného vápna. Jeho prednosťou je možnosť jeho okamžitého použitia, pretože


Info
5.00 €
Cemmac OPTIMCEM 25kg 32,5 R cement

Cemmac OPTIMCEM 25kg 32,5 R cement

Cemmac OPTIMCEM 25kg, 32,5 R cement Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 32,5 R sa používa k výrobe prostého betónu a


Info
2.80 €
Stránky: