MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT

Zvárané kari siete z betonárskej ocele sú vhodné do betónových konštrukcií. Hladké kari siete sa využívajú ako výstuž do železobetónových konštrukcií, pomocné siete do betónu, keramických stropov, na podlahové vykurovanie aj ako plotové pletivo. Zvárané kari siete majú široké využitie v stavebníctve, ako výstužné siete do betonárskych výrobkov, priemyselné podlahy, pri výstavbe inžinierskych sietí, v poľnohospodárstve, v záhradkárstve, v chovateľstve, na cestných stavbách, ochranné kryty, šablóny pre podlahové vykurovanie, skladové prvky, skladové palety, oplotenie ciest a diaľnic.


suma Jednotky: kus
Veľkosť: 5m x 2,15m [15x15cm]
Pokrytie: 10m2/ks