MODULE_HEADER_TAGS_NOSCRIPT_TEXT
Isover Domo Plus 10/5

Tepelná izolácia ISOVER

Izolačné rolované pásy vyrobené zo sklenej vlny Isover. Výroba je založená na metóde rozvlákňovania taveniny skla a ďalších prímesí a prísad. Vytvorené minerálne vlákna sa v rámci výrobnej linky zpracujú do finálneho tvaru pásu. Vlákna sú po celom povrchu hydrofobizované. Izoláciu je nutné v konštrukcií chrániť vhodným spôsobom (parotesniaca fólia, vhodná ochrana proti usadzovaniu prachu pri voľne uložených izoláciách, dalšie vrstvy dvojitých konštrukcií).

Hrúbka izolácie: 10/5 cm
Balenie: 20,16 m², 1 paleta = 483,84 m²
Tepelný odpor: 1,3 (m2.K/W)


suma Jednotky: m2
Množstvo / paleta: 483,84 m2
Veľkosť: 1,2 m x (8,4 m x 2)